ERIK DAHLBERGSGATAN 10 A-B, GÖTEBORG VASASTADEN 5:12

En av fastigheterna i "stenstaden". Putsad fasad med originalfönster och port kvar i fasaden ut mot Erik Dahlbergsgatan. I samband med renoveringen 1997 tog vi hjälp av Kulturmiljöenheten vid Länsstyrelsen för att ta fram bevarandeplan för inredning och färgsättning. Färgsättning av gatufasaden och trapphusen är den samma som vid nyproduktionen. I möjligaste mån är konstmålningarna bevarade eller återskapade.

 Fastighetsägare:  KB Vestlundfastigheter Nr 3
 Byggnadsår:  1887
 ROT-renovering:  1997
 Tvättstuga: Gemensam i källaren med 2 tvättmaskiner, 1 torktumlare,  torkskåp och mangel.
 Trapphus:  2 st
 Lokaler:  1 källarlokal
 Lägenheter:  14 st
 Lägenhetsfördelning:  9 st 2:or (48-67 kvm)
   2 st 3:or (104-108 kvm)
   3 st 4:or (138-141 kvm)