Felanmälan

Här kan ni göra en felanmälan gällande fastigheten ni bor i. Vi åtgärdar felet så snart som möjligt.

Har ni lämnat uppgiften att vi får använda huvudnyckel så tänk på att inte låsa ev extralås. Det kan hända att vi är i närheten och har möjlighet att åtgärda felet utan att nå er. Vill ni att vi måste kontakta er innan åtgärd, så ange att huvudnyckel inte får användas. 

VID AKUTA FEL SOM INTE KAN VÄNTA TILL NÄSTKOMMANDE VARDAG HÄNVISAS TILL VÅR JOURTJÄNST HOS GÖTEBORG EL- & RÖRJOUR AB, 031-40 34 40. Missbruk av denna tjänst kan innebära kostnad för hyresgästen.


Ja
Nej