HÄR HITTAR NI INFORMATIONSMATERIAL OCH BLANKETTER

Har ni behov av att hyra ut lägenheten i andra hand finns här informationsmaterial från Fastighetsägarna samt vår blankett för ansökan. Ansökningsblanketten skall kompletteras med ett andrahandsavtal (finns ex att hämta på Hyresgästföreningens hemsida eller köpa på bokhandeln) och andra handlingar som styrker anledningen till uthyrningen. Skall ni befinna er utomlands under uthyrningsperioden kräver vi en fullmakt för en ställföreträdare som befinner sig i Sverige.

Fastighetsägarnas riktlinjer för andrahandsuthyrning Ladda ner
Vår ansökningsblankett för godkännande Ladda Ner
Intyg om provsamboende Ladda ner
Fullmaktsblankett Ladda ner 

Har ni behov av en annan typ av lägenhet finns det möjlighet att ansöka om direktbyte. Nedan finns informationsmaterial från Fastighetsägarna samt vår blankett för ansökan. Ansökningsblanketten skall kompletteras med diverse uppgifter som framgår av blanketten och vid flerpartsbyten skall hela byteskedjan redovisas på separat blankett.

Fastighetsägarnas riktlinjer för direktbyte Ladda Ner
Vår ansökningsblankett för lägenhetsbyte Ladda Ner
Blankett för flerpartsbyten Ladda Ner

Vid behov av en annan typ av lägenhet har vi även en internkö för befintliga hyresgäster. För att få erbjudande den vägen krävs att ni varit boende i nuvarande lägenhet i minst 2 år. Dessutom skall det gälla ändrade förutsättningar så vi erbjuder inte byte mellan likvärdiga lägenheter i olika områden. Tänk på att väntetiden kan bli lång beroende på vad det är ni söker eftersom det krävs att vi får motsvarande lägenhet tom. Fyll gärna i nedanstående blankett och maila in den till oss.

Ansökan lägenhet i internkö Ladda Ner

HUR VI HANTERAR GDPR 

Här finner i ett dokument som informerar om hur vi behandlar personuppgifter utifrån dataskyddsförordningen (GDPR), Ladda Ner.