VÅRA FÖRVALTNINGSOBJEKT

Vi förvaltar och utvecklar huvudsakligen bostadsfastigheter som i flera fall även innehåller lokaler i markplan och källare. Till det kommer även en renodlad kommersiell fastighet och några samfälligheter. Fastigheterna är samtliga belägna i de centrala delarna av Göteborg och Mölndal.

Fastigheterna är av varierande ålder och har olika standard utifrån när de byggdes eller totalrenoverades. Förr var det vanligt att hela fastigheten tömdes för totalrenovering (ex. ROT-renovering). I dag utförs renoveringar på olika sätt beroende på fastighetsägarens önskemål och vad som är bäst för fastigheten. Vi har bra samarbete med några byggfirmor i Göteborg som hjälper oss när större arbeten skall utföras.

Vårt senaste stora projekt var nybyggnation på Frölundagatan 35/Åbygatan 2 i Mölndal vilket färdigställdes kring årsskiftet 2016/2017.

För att få information från hyresgästerna om vad de tycker om sitt boende och vår förvaltning gör vi regelbundet en enkätundersökning med hjälp av AktivBo AB. I den får vi ett hjälpande verktyg att driva vår förvaltning framåt för att skapa ett attraktivt boende för våra hyresgäster.

Som förvaltningsbolag är vi medlemmar i Fastighetsägarna i Göteborg Första Regionen och fastigheterna har avtal om förhandlingsordning. De hjälper oss med förhandling av lägenhetshyrorna med Hyresgästföreningen Västra Sverige som motpart.